Spoštovano občinstvo, nekdanje pevke in pevci, sorodniki, dragi prijatelji!

Mnogi ne izpustite praktično nobenega našega nastopa v Postojni, nekateri nas občasno ali celo redno spremljate tudi na naših gostovanjih, blizu in daleč. Na vašo prijazno besedo podpore se lahko vedno zanesemo, tudi takrat, ko časi morda niso rožnati. Ko stojim na odru in pojem (pa govorim za vse nas), ko se trudim za pravo intonacijo in interpretacijo, ko s težavo premagujem žgečkanje kapljic znoja, ki tečejo po sredini hrbta, ko se vsaj dvakrat v tednu po napornih vajah pozno zvečer utrujen vračam domov, ko za zbor žrtvujem številne sončne nedelje … Ja, takrat je lepo vedeti, da me v dvorani opazujejo, spremljajo, bodrijo – prijatelji. Hvala, ker smo očitno s časom smeli postati del vas!

Tokrat, na tem mestu, se na vas obračamo s posebno prošnjo. Vsi vemo, v kakšnih časih živimo – morda pa ne veste, v kako težkih časih živijo šele amaterski kulturni ustvarjalci, med katere sodi tudi naš zbor. Redne dotacije postojnske občine, ki smo ji za vse seveda iskreno hvaležni, in občasne dotacije JSKD še zdaleč ne zadoščajo za vse stroške našega delovanja. Stroški dirigenta, notni material za skoraj 50 pevk in pevcev, stroški avtobusnega prevoza na koncerte po Sloveniji in zamejstvu, gostovanja drugih zborov pri nas, vsakoletna udeležba na enem mednarodnem tekmovanju v tujini, najemnine prostora za vadbo in koncerte v Postojni, stroški za avtorske pravice (SAZAS), vzdrževanje spletne strani, poštnina, cvetlični aranžmaji na koncertih itd. itd., našteti izdatki pomenijo približno skupno vsoto vsaj cca. 15.000 EUR letno – brez stroškov snemanj ali izdaj zgoščenk ipd.
Pevke in pevci smo zato prisiljeni svoje sodelovanje v zboru še plačevati, saj prispevamo razmeroma visoko članarino, si iz lastnih žepov krijemo stroške nakupa koncertnih oblek, sami skrbimo za oblikovanje plakatov, vabil, programov, spletne strani, prevode itd. Sponzorje ali donatorje je (razen na spletu objavljenih izjem) sila težko dobiti, saj pač nismo komercialno zanimiv športni klub, pa tudi ne dobrodelna človekoljubna ustanova – pa čeprav je tudi velik del pevk in pevcev zbora pravzaprav dijakov, študentov, upokojencev in tudi brezposelnih ali minimalno plačanih.

Zaradi vsega naštetega – pa tudi zavoljo začetnih besed o našem prijateljstvu in skupni zvestobi glasbi – smo se odločili, da vas prijazno povabimo v novoustanovljeni Klub prijateljev in podpornikov MePZ Postojna. Vanj se lahko včlanite vsi, ki bi želeli tudi “uradno” postati naši prijatelji. Če se na obrazcu, ki si ga odprete in natisnete s te spletne strani, prijavite kot “prijatelji” zbora, boste zato redno prejemali obvestila o naših dejavnostih in vabila, na vašo željo pa bo vaše ime tudi objavljeno na naši spletni strani pod rubriko “prijatelji”.
Če bi nam želeli pomagati premagovati tudi omenjene denarne težave, pa bomo hvaležni, če se boste na obrazcu prijavili kot “podporniki” zbora. Na obrazcu lahko označite, kolikšno vsoto bi želeli bodisi takoj nocoj bodisi v doglednem roku prispevati kot vašo osebno donacijo za delovanje zbora. Tudi v tem primeru bomo vaše ime na vašo željo objavili na seznamu “podpornikov”, izvedeli boste vse o naših dejavnostih in načrtih, v skromno oddolžitev pa boste v sezoni, ki jo začenjamo, deležni brezplačnih vstopov na naše dogodke.
Obrazec natisnite, označite, kar je potrebno, in se podpišite, nato pa ga pošljite na naš naslov:
Društvo mešani pevski zbor Postojna, Ljubljanska cesta 10, 6230 Postojna.
Nato vas bomo kontaktirali in vam sporočili, na kakšen način lahko prispevate svojo donacijo.

Pravijo, da denar rad kvari prijateljstva. Ker si tega nikakor ne želimo, ne bomo prav nič hudi, če se za sodelovanje v Klubu ne boste odločili. Za vašo zvestobo in prijateljstvo smo vam hvaležni ne glede na to, ali ga boste potrjevali na obrazcu in z denarjem, zato torej storite to samo, če res tako čutite!!!

Še enkrat hvala v imenu zbora in zborovske glasbe na Postojnskem in Pivškem!

Zvone Žigon,
Predsednik
MePZ Postojna